Menu
Stege By og Vand, Stege byogvand, Stege Kyst by og vand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse

Udviklingsplaner - By og Vand


Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har pr. 18.12.2019 godkendt tre endelige forslag til udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i købstæderne, Vordingborg, Præstø og Stege.


Målet med den enkelte udviklingsplan er at anvise langsigtede og innovative helhedsløsninger samtidig med at håndtere udfordringen med havstigning og gentagne højvandshændelser.

Ønsket er bl.a. at arbejde med vandet som udviklingspotentiale som en styrke, der skal binde by- og havneaktiviteter sammen.

Udvikling og funktionalitet


”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter".


"Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være multifunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”,


Michael Larsen
Formand
Udvalget for Plan og Teknik

Realisering


De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne.

Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering.


19.12.2019

Strategisk-fysisk udviklingsplan endeligt vedtaget!


Kommunalbestyrelsens har den 18. december 2019 vedtaget tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn. Tak til jer, for alle de mange gode og konstruktive input I har bidraget med i løbet af processen både på byværkstederne og projektkontoret. Vi kan alle være stolte af, at Vordingborg Kommune er den første kommune, der har arbejdet strategisk med parallelle planer for alle kommunens 3 købstæder samtidig.


Med vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen er processen med udarbejdelse af de 3 udviklingsplaner for hhv. Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst afsluttet. Der er nu lagt op til en spændende udvikling over de kommende år og arbejdet går nu ind i en fase hvor der skal findes finansiering til udviklingsplanerne, så vi kan bevare og samtidig udvikle den vigtige kulturarv og de fysiske bevaringsværdier, vores købstæder og deres havnenære byområder.

Udvalget for Plan og Teknik vil på et senere møde behandle et samlet forslag til parkering af autocampere og placering af husbåde og vil i det videre forløb i videst muligt omfang tage hensyn til eksisterende klubbers tilstedeværelse på havneområderne. Ændringer for vinteropbevaring af både skal også forelægges Udvalget for Plan og Teknik. Forslaget vil blive endeligt behandlet i Kommunalbestyrelsen.


Se det endelige materiale for strategisk-fysisk udviklingsplan for Stege Kyst her


Se den endelige plantegning for det samlede Stege Kyst her


I kan læse dagsordenspunktet, bilagene og referatet her


Rigtig god jul og godt nytår! Vi ses i 2020 til nye spændende projekter!


Venlig hilsen

Afdeling for Plan og By

Vordingborg Kommune


09.12.2019

Høringsperiode afsluttet

Høringsperioden for de tre udviklingsplaner er nu afsluttet og de indkomne svar er blevet behandlet. Vi har modtaget flere gode forslag, der tilsammen vidner om et robust grundlag for det videre forløb og kommende arbejde med lokale projekter og planer for havnene.

Udviklingsplanerne for de tre havne, Vordingborg Nordhavn, Stege Kyst og Præstø Havn er lige nu til politisk behandling og vil blive behandlet og indstillet til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 18.12.2019.

Hvis man er interesseret kan de samlede indkomne høringssvar læses her
 samt deraf følgende bemærkninger og ændringer læses her.

30.09.2019


Projektkontoret torsdag d. 03.09.2019

Torsdag d. 03.10.2019 har kontoret lukket, men vi er tilbage igen som følger:


Torsdag 10. oktober kl. 14 – 17

Torsdag 24. oktober kl. 14 – 17


Sæt også kryds i kalenderen senere på aftenen torsdag den 24. oktober – der holder vi borgermøde i Langebækhallen om planerne for Vordingborg Kommunes tre købstæder. Nærmere info følger!


Vi ses i projektkontoret eller på portalen!

02.09.2019

Processen herfra?

Ved godkendelse af planerne vil de komme i offentlig høring i 6 uger: 20. september – 01. november. Det er her vigtigt at sige, at debatindlæg her på portalen ikke anses som et gyldigt høringssvar. Høringssvar skal indgives på tekpost@vordingborg.dk


Planerne for alle vores tre købstæder vil i samme periode være udstillet på hhv. Stege, Præstø og Vordingborg biblioteker.

Vi åbner også vores projektkontor igen i høringsperioden, så alle kan komme med spørgsmål til planerne.

Vi holder åbent som følger:
 • Torsdag 26. september kl. 14 – 17
 • Torsdag 03. oktober kl. 14 – 17
 • Torsdag 10. oktober kl. 14 – 17
 • Torsdag 24. oktober kl. 14 – 17


Sæt også kryds i kalenderen vedden 24. oktober om aftenen – der holder vi borgermøde i Langebækhallen om planerne. Nærmere info følger!

Vi ses i projektkontoret!

02.09.2019


Forslag sendt til politisk behandling!

Nu er vi nået så langt med vores udviklingsplaner, at de første endelige udkast til politisk behandling er udarbejdet. Tak til jer, for alle de mange gode og konstruktive input, i har givet. Både på Byværkstederne og projektkontoret i løbet af processen.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen!

Udviklingsplanerne bliver behandlet politisk som følger:
 • Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 3. september 2019
 • Udvalget for Plan og Teknik 4. september 2019
 • Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 10. september 2019
 • Kommunalbestyrelsen 18. september 2019

Se det samlede forslag til strategisk-fysisk udviklingsplan for Stege Kyst her

Se det endelige forslag til plan for Stege Kyst her

I kan læse dagsordenspunktet, bilagene og referater her

26.08.2019

Udkast til udviklingsplan for Stege Kyst


Arbejdet med udviklingsplanen for Stege Kyst er nået til en fase, hvor den nedsatte styregruppe, bestående af udvalgspolitikere og direktionen, skal tage stilling til det nuværende materiale før det sendes til politisk behandling.

Herunder vil I have mulighed for at se hvad styregruppen skal drøfte på mødet!

Forslag til udviklingsplan for Stege Kyst pr. 26.08.2019

Stege Kyst "rykker ud" i weekenden!


På projektkontoret i House of Møn er der mulighed for en direkte 1:1 dialog med projektlederen for udviklingsplanen for Stege Kyst, hvor input løbende er blevet opsamlet og videregivet fra bruger til bruger samt direkte til rådgiver via projektlederen.

På Folkemødet rykker projektkontoret ”udenfor på havnen” (foran Haages Gård) midt i hvor det sker! Alle er velkomne til at kigge forbi og høre nærmere om det nuværende arbejde med forslag til udviklingsplan for STEGE KYST.

Folkemødet foregår 23 og 24. august 2019 fra 09-17 begge dage rundt omkring i Stege.

Du kan læse mere om Folkemødet og programmet for det her


Med venlig hilsen
Afdeling for Plan og By
Vordingborg Kommune

Gå til Folkemødet Møn

Udviklingen over de sidste par måneder

16.08.2019

Her kan ses de planer vi har modtaget fra rådgiver i perioden fra juni-august.

Sidste udkald!

16.08.2019

Nyt fra projektkontoret, torsdag d. 15.08.2019

På projektkontoret var der igår specielt fokus på og omkring området ved Lystbådehavnen og Langelinie samt byens byrum og forbindelser generelt. Det er godt at se, at projektet stadig vækker interesse - selv her i 11-time. Husk at projektkontoret har åbent de næste 2 torsdage (22 og 29/8) inden forslaget til udviklingsplan for Stege Kyst skal til politisk behandling start september 2019.

Der blev bl.a. talt om pladsproblemer ift. vinteropbevaring af både, der lige nu mest foregår på Kul- og i Sukkerhavnen bag XL. Et stort tema er de eksisterende fysiske forhold. Enkelte klubhuse langs kysten er gamle og ikke tidssvarende. Manglende plads, bade- og køkkenforhold står højt på ønskelisten og der blev bl.a. foreslået et samlet ”vandhus” for flere af foreninger ved vandet med grill og opholdsfunktioner for både lokale foreninger samt turister og sejlende gæster.

Rigtig god weekend!
Plan og By


01.08.2019

Kig forbi til kaffe og en snak!

Selvom sommeren stadig er over os (dog ikke i dag) - holder projektkonteret Stege Kyst åbent igen fra i dag, 01.08.2019 fra 14-17 i House of Møn på 1.sal.

Der vil I de kommende torsdage i august igen være mulighed for at komme og høre nærmere om de seneste input og meldinger fra "maskinrummet" og arbejdet med udviklingsplanen for Stege Kyst.

Kig forbi! Vi giver en kop kaffe og en snak om planerne!


Venlig hilsen

Afdeling for Plan og By
Vordingborg Kommune


Input fra borgere 01.08.2019

09.07.2019

Status på Projektkontoret!


MED UDGANG af juni måned er det tid til at gøre status på projektkontoret i House of Møn, hvor arbejdet med udviklingsplan for Stege Kyst udvikles fra torsdag til torsdag!

VI HAR NU ramt juli måned og projektkontoret holder derfor sommerlukket frem til 1. august, hvor der igen åbnes op få dialogen på Stege Havn. 


Se mere fra den løbende dialog på projektkontoret i juni HER

Skitse per 27.06.2019 Udviklingsplan for Stege Kyst

Uddrag fra "maskinrummet"

Et indblik i nogle af de tiltag og processer, der har været gennem juni måned.


God sommer!


Venlig hilsen

Afdeling for Plan og By
Vordingborg Kommune

18.06.2019

Stort byværksted i Viemose Egnshus


I forlængelse af de tre byværksteder i Vordingborg, Præstø og Stege i sidste måned blev der opsamlet på et samlet fællesbyværksted på en fjerde destination i egnshuset i Viemose.

Med repræsentanter for alle tre byer fra både erhvervsliv, foreninger som borgere blev visionerne fra de tre byer diskuteret og kortlagt for den videre proces.


Se Vordingborg Kommunes oplæg ved at trykke her

Se skitseoplægget fra SLA ved at trykke her

Links til havneprojekterne i Præstø og Vordingborg

Som de fleste nok ved, har vi ikke blot én men hele tre havneudviklingsplaner på vej i Vordingborg Kommune. Nogle ting vil gå igen fra havn til havn, mens andre ting vil være forskellige.

På siderne for de andre to havneprojekter kan du følge med og måske endda blive inspireret eller selv komme med gode idéer. Links til de andre havneprojekter finder du her:


Vordingborg - by og vand


Præstø - by og vand


Brug DIN stemme på dialogportalen!

Det er NU du kan påvirke udviklingen her på portalen ved at give din stemme, lokale idé eller projekt til kende. Eller måske du bare er nysgerrig på hvad andre har gang i?

Under menuen DEBAT kan du sammen med medborgere, foreninger og erhvervsliv udveksle dit syn på hvordan fremtidens kystzone skal udvikle sig i netop din by.


22.05.2019


Unge i Stege!

VIS OS HVORDAN JERES HAVN SER UD!


Tag 3 billeder af det, som I synes er HOT i havneområdet.


Det kan fx være:

 • Steder I kommer meget
 • Steder som I synes rigtig godt om
 • Aktiviteter i kan lide at lave

Tag 3 billeder af det, som I synes er NOT i havneområdet.

Det kan fx være:

 • Steder hvor I ikke kommer så tit
 • Steder I ikke bryder jer om
 • Steder som gør jer utrygge

Klik HER eller på billedet til højre og se hele invitationen til konkurrencen


Send os billederne ved at klikke HER og vedhæft fotos!


Det bedste eller mest kreative billede vil blive præmieret!Stege By og Vand, Stege byogvand, Stege Kyst by og vand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, unge

20.05.2019

Byværksted i Mønshallerne


Med introduktion af Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik blev workshoppen skudt igang. Foran godt 100 fremmødte borgere, foreninger og erhvervsliv blev projektets grundlag og forudsætninger kortlagt samt planen for gennemførelse. Herefter fulgte rådgiver på udviklingsplanerne Team SLA med en gennemgang af tilgangen til projektet samt de første spæde ideer til udviklingsplanen.

Arrangementet fortsatte i Mønshallernes foyér, hvor der blev udvekslet ideer og holdninger til fremtidens Stege Kyst. Workshoppen blev opdelt i forskellige temaer hvor der var mulighed for at rokere mellem de forskellige stande, der omhandlede tematikker som bl.a. klimatilpasning, havnens nutid, fremtid og historie samt kultur- og fritidsaktiviteter.

Se oplægget fra Vordingborg Kommune

Se oplægget fra Team SLA


Samspillet mellem kultur og natur

Udviklingsplanen Stege Kyst - By og Vand har ophæng i Helhedsplanen for Stege 2016 og skal indarbejdes med idéer og projekter, som de senere år er udviklet i et samarbejde mellem kommunen og byens og havnens parter.

De store og uudnyttede udviklingspotentialer i byens grønne og blå forbindelser spiller en stor rolle i udviklingen af Stege kyst med bl.a. at få skabt forbindelser mellem havnefronten, byen- og handelslivet.

Et andet af Steges største potentialer ligger i det unikke bymiljø og en lang tradition for samarbejde mellem byens forskellige parter. Samspillet mellem handel, turisme, bosætning og erhverv er de byggesten som udvikling af byen skal baseres på.

Planlægningen skal være dynamisk og fungere som vidensbank for nye initiativer indenfor klimatilpasning og samskabelse i samspil med lokale natur- og friluftsprojekter.

Stege By og Vand, Stege byogvand, Stege Kyst by og vand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, Stege Kyst

Nærdemokrati

"I Vordingborg Kommune er vi stolte af vores høje grad af nærdemokrati og borgerinvolvering. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet med de tre planer sker i tæt dialog og samskabelse med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere."

Michael Smed
Borgmester, Vordingborg Kommune

Det er et vigtigt parameter for Vordingborg Kommune at udviklingen i hver af de tre lystbådehavne sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er et krav, at udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre lystbådehavne, Vordingborg Nordhavn, Stege kyst og Præstø Havn bliver gennemført med en høj grad af samskabelse både indad i Vordingborg Kommune på tværs af afdelinger og politiske udvalg, såvel som eksternt med byernes og havnenes parter og brugere.


Inddragelsen er igang

Vinderteamet SLA er netop nu i gang med inddragelsesprocessen for de 3 lystbådehavne.

Der har været afholdt flere interne møder i Vordingborg Kommune, hvor politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger er blevet informeret og inddraget, og det samme er sket for parterne på hver havn.

Netop i disse dage afholdes et Byværksted i hver havn, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune har mulighed for at deltage og være med til at definere fremtiden for deres lystbådehavn.

Team SLA vil i det videre forløb bruge inputs og resultater fra den igangværende inddragelsesproces som et vigtigt grundlag og værktøj til at udvikle og skabe nye, innovative og fremtidssikrede "naturbaserede" udviklingsplaner.


Afholdte møder

18. juni 2019 Fælles Byværksted


23. maj 2019 Byværksted på Præstø Havn


22. maj 2019 Byværksted på Vordingborg Nordhavn


20. maj 2019 Byværksted på Stege Kyst


29. april 2019 Partsmøde i Præstø


2. maj 2019 Partsmøde i Stege


7. maj 2019 Partsmøde i Vordingborg


11. april 2019 Opstartsmøde for udviklingsplanerne


Har du lyst til at involvere dig yderligere i debatten om udviklingsplanerne, kan du på skrive debatindlæg og kommentere gennem den Digitale Borgerportal