Menu
Stege By og Vand, Stege byogvand, Stege Kyst by og vand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse

09.07.2019

Status på Projektkontoret!


MED UDGANG af juni måned er det tid til at gøre status på projektkontoret i House of Møn, hvor arbejdet med udviklingsplan for Stege Kyst udvikles fra torsdag til torsdag!

VI HAR NU ramt juli måned og projektkontoret holder derfor sommerlukket frem til 1. august, hvor der igen åbnes op få dialogen på Stege Havn. 


Se mere fra den løbende dialog på projektkontoret i juni HER

Skitse per 27.06.2019 Udviklingsplan for Stege Kyst

Uddrag fra "maskinrummet"

Et indblik i nogle af de tiltag og processer, der har været gennem juni måned.


God sommer!


Venlig hilsen

Afdeling for Plan og By
Vordingborg Kommune

18.06.2019

Stort byværksted i Viemose Egnshus


I forlængelse af de tre byværksteder i Vordingborg, Præstø og Stege i sidste måned blev der opsamlet på et samlet fællesbyværksted på en fjerde destination i egnshuset i Viemose.

Med repræsentanter for alle tre byer fra både erhvervsliv, foreninger som borgere blev visionerne fra de tre byer diskuteret og kortlagt for den videre proces.


Se Vordingborg Kommunes oplæg ved at trykke her

Se skitseoplægget fra SLA ved at trykke her

Links til havneprojekterne i Præstø og Vordingborg

Som de fleste nok ved, har vi ikke blot én men hele tre havneudviklingsplaner på vej i Vordingborg Kommune. Nogle ting vil gå igen fra havn til havn, mens andre ting vil være forskellige.

På siderne for de andre to havneprojekter kan du følge med og måske endda blive inspireret eller selv komme med gode idéer. Links til de andre havneprojekter finder du her:


Vordingborg - by og vand


Præstø - by og vand


Brug DIN stemme på dialogportalen!

Det er NU du kan påvirke udviklingen her på portalen ved at give din stemme, lokale idé eller projekt til kende. Eller måske du bare er nysgerrig på hvad andre har gang i?

Under menuen DEBAT kan du sammen med medborgere, foreninger og erhvervsliv udveksle dit syn på hvordan fremtidens kystzone skal udvikle sig i netop din by.


22.05.2019


Unge i Stege!

VIS OS HVORDAN JERES HAVN SER UD!


Tag 3 billeder af det, som I synes er HOT i havneområdet.


Det kan fx være:

  • Steder I kommer meget
  • Steder som I synes rigtig godt om
  • Aktiviteter i kan lide at lave

Tag 3 billeder af det, som I synes er NOT i havneområdet.

Det kan fx være:

  • Steder hvor I ikke kommer så tit
  • Steder I ikke bryder jer om
  • Steder som gør jer utrygge

Klik HER eller på billedet til højre og se hele invitationen til konkurrencen


Send os billederne ved at klikke HER og vedhæft fotos!


Det bedste eller mest kreative billede vil blive præmieret!Stege By og Vand, Stege byogvand, Stege Kyst by og vand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, unge

20.05.2019

Byværksted i Mønshallerne


Med introduktion af Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik blev workshoppen skudt igang. Foran godt 100 fremmødte borgere, foreninger og erhvervsliv blev projektets grundlag og forudsætninger kortlagt samt planen for gennemførelse. Herefter fulgte rådgiver på udviklingsplanerne Team SLA med en gennemgang af tilgangen til projektet samt de første spæde ideer til udviklingsplanen.

Arrangementet fortsatte i Mønshallernes foyér, hvor der blev udvekslet ideer og holdninger til fremtidens Stege Kyst. Workshoppen blev opdelt i forskellige temaer hvor der var mulighed for at rokere mellem de forskellige stande, der omhandlede tematikker som bl.a. klimatilpasning, havnens nutid, fremtid og historie samt kultur- og fritidsaktiviteter.

Se oplægget fra Vordingborg Kommune

Se oplægget fra Team SLA


Samspillet mellem kultur og natur

Udviklingsplanen Stege Kyst - By og Vand har ophæng i Helhedsplanen for Stege 2016 og skal indarbejdes med idéer og projekter, som de senere år er udviklet i et samarbejde mellem kommunen og byens og havnens parter.

De store og uudnyttede udviklingspotentialer i byens grønne og blå forbindelser spiller en stor rolle i udviklingen af Stege kyst med bl.a. at få skabt forbindelser mellem havnefronten, byen- og handelslivet.

Et andet af Steges største potentialer ligger i det unikke bymiljø og en lang tradition for samarbejde mellem byens forskellige parter. Samspillet mellem handel, turisme, bosætning og erhverv er de byggesten som udvikling af byen skal baseres på.

Planlægningen skal være dynamisk og fungere som vidensbank for nye initiativer indenfor klimatilpasning og samskabelse i samspil med lokale natur- og friluftsprojekter.

Stege By og Vand, Stege byogvand, Stege Kyst by og vand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, Stege Kyst

Udviklingsplaner - By og Vand

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege.


Den enkelte udviklingsplan skal vise langsigtede og innovative helhedsløsninger samtidig med at håndtere udfordringen med havstigning og gentagne højvandshændelser.

Ønsket og målet er at arbejde med vandet som udviklingspotentiale som en styrke, der skal binde by- og havneaktiviteter sammen.

Udvikling og funktionalitet

”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter".

"Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være multifunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”,


Michael Larsen
Formand
Udvalget for Plan og Teknik

Realisering

De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne.

Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering.

Udviklingsplanerne forventes færdige i slutningen af året 2019.


Nærdemokrati

"I Vordingborg Kommune er vi stolte af vores høje grad af nærdemokrati og borgerinvolvering. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet med de tre planer sker i tæt dialog og samskabelse med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere."

Michael Smed
Borgmester, Vordingborg Kommune

Det er et vigtigt parameter for Vordingborg Kommune at udviklingen i hver af de tre lystbådehavne sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er et krav, at udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre lystbådehavne, Vordingborg Nordhavn, Stege kyst og Præstø Havn bliver gennemført med en høj grad af samskabelse både indad i Vordingborg Kommune på tværs af afdelinger og politiske udvalg, såvel som eksternt med byernes og havnenes parter og brugere.


Inddragelsen er igang

Vinderteamet SLA er netop nu i gang med inddragelsesprocessen for de 3 lystbådehavne.

Der har været afholdt flere interne møder i Vordingborg Kommune, hvor politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger er blevet informeret og inddraget, og det samme er sket for parterne på hver havn.

Netop i disse dage afholdes et Byværksted i hver havn, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune har mulighed for at deltage og være med til at definere fremtiden for deres lystbådehavn.

Team SLA vil i det videre forløb bruge inputs og resultater fra den igangværende inddragelsesproces som et vigtigt grundlag og værktøj til at udvikle og skabe nye, innovative og fremtidssikrede "naturbaserede" udviklingsplaner.


Afholdte møder

18. juni 2019 Fælles Byværksted


23. maj 2019 Byværksted på Præstø Havn


22. maj 2019 Byværksted på Vordingborg Nordhavn


20. maj 2019 Byværksted på Stege Kyst


29. april 2019 Partsmøde i Præstø


2. maj 2019 Partsmøde i Stege


7. maj 2019 Partsmøde i Vordingborg


11. april 2019 Opstartsmøde for udviklingsplanerne


Har du lyst til at involvere dig yderligere i debatten om udviklingsplanerne, kan du på skrive debatindlæg og kommentere gennem den Digitale Borgerportal